Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 5, pp 384–385 | Cite as

Cursus ‘Aansprakelijkheid voor medische fouten’

Berichten
  • 22 Downloads

Samenvatting

Op 5 november 2009 organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen de cursus ‘Aansprakelijkheid voor medische fouten’. In deze cursus wordt de aard en de omvang van het fenomeen ‘medische fout’ besproken. De tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid en de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt belicht vanuit de nieuwste jurisprudentie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations