Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 4, pp 319–327 | Cite as

Kinderarts; ‘medische overconsumptie’; dreiging AMK-melding; schending beroepsgeheim; vermoeden ‘Münchhausen by proxy’ bij moeder; klacht gedeeltelijk gegrond: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mrs. R.A. Torrenga en H.L.C. Hermans, leden-juristen, G. Brinkhorst en prof. dr. P.J.J. Sauer, leden-beroepsgenoten, mr. D. Brommer, secretaris) d.d. 11 december 2008 (m.nt. mr. E.W.M. Meulemans).
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 33 Downloads

Samenvatting

Klaagster is moeder van meerdere kinderen. Klaagster en haar kinderen zijn bekend bij de kinderarts waartegen de klacht is gericht omdat zij daar regelmatig komt. De klacht van klaagster is gebaseerd op vier onderdelen. In de eerste plaats is klaagster van mening dat de kinderarts haar ten onrechte van ‘medische overconsumptie’ heeft beticht. Ten tweede richt de klacht zicht tegen het voornemen van de kinderarts om een AMK-melding te doen. In de derde plaats heeft de kinderarts volgens de klaagster ten onrechte herhaaldelijk met de huisarts en de psycholoog van gedachten gewisseld over de behandeling en daarmee zijn beroepsgeheim geschonden. Als laatste richt de klacht zich tegen het gebruik van de term ‘Münchhausen by proxy’ door de kinderarts jegens in ieder geval de huisarts over klaagster.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations