Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 8, pp 644–656 | Cite as

Ex-tandarts behandelt patiënten ondanks doorhaling inschrijving in BIG-register; mishandeling, valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik titel; art. 96 Wet BIG ten opzichte van art. 301 Sr: gevangenisstraf

Rechtbank Haarlem (mr. Monster, voorzitter, mrs. Mateman en Minderhoud, rechters, mr. Verlinden, griffier) d.d. 12 september 2008.
Jurisprudentie Strafrecht

Samenvatting

Verdachte is mishandeling (met voorbedachten rade) ten laste gelegd. Verdachte zou gedurende verschillende periodes in 2007 handelingen hebben verricht terwijl hij wist dat hij niet meer bevoegd was aan tandartsen voorbehouden handelingen uit te voeren en/of terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijs moest en kon vermoeden dat hij ten tijde van het uitvoeren van deze handelingen niet (meer) bekwaam was om deze aan tandartsen voorbehouden handelingen uit te voeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations