Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 6, pp 467–472 | Cite as

Huisarts; de niet met gezag belaste ouder is bevoegd te verzoeken om informatie over gezondheid kind, arts heeft eigen verantwoordelijkheid omtrent noodzaak doorverwijzen: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.H.A. Scholten, voorzitter, mrs. W. Jonkers en G.P.M. van den Dungen, leden-juristen en dr. R.A. Verweij en B.P.M. Schweitzer, leden-beroepsgenoten en mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 27 mei 2008.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 14 Downloads

Samenvatting

Klager heeft tezamen met zijn voormalig echtgenoot het gezag over hun minderjarige zoon. De moeder en het kind zijn patiënt bij verweerder. Op 6 maart 2006 heeft klager verweerder verzocht hem een verwijskaart voor zijn zoon te verstrekken voor een kinderpsycholoog of kinderpsychiater.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations