Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 3, pp 223–227 | Cite as

2008/17 Gynaecoloog; omkeringsregel; keizersnede aangewezen teneinde schade door zuurstoftekort in de hersenen zoveel mogelijk te voorkomen; norm met voldoende specifiek karakter

Hoge Raad der Nederlanden (J.B. Fleers, voorzitter, P.C. Kop, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, raadsheren) d.d. 7 december 2007.
Jurisprudentie Civiel recht
  • 27 Downloads

Samenvatting

Eiseres werd na 41 weken zwangerschap opgenomen in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). De dienstdoende gynaecoloog (betrokkene) constateerde geen ongewone CTG-waarden. Nadat hij een matig CTG constateerde brak hij de vliezen en vroeg eiseres te persen. Eiseres had geen persdrang. De volgende ochtend droeg de gynaecoloog eiseres over aan een collega. Omdat er nog steeds geen persdrang was en de baring niet voldoende vorderde, probeerde de collega een kunstverlossing uit te voeren. Toen dit mislukte voerde de arts een keizersnede uit. Omdat bij de geboorte sprake was van een zuurstoftekort, is het kindje sinds zijn geboorte ernstig lichamelijk en geestelijk gehandicapt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations