Advertisement

Verslaving

, Volume 5, Issue 4, pp 72–74 | Cite as

Handboeken

  • Suzanne Hautvast
Verslaving verwoord
  • 89 Downloads

Samenvatting

Drugs en alcohol zet alle feiten over het onderwerp helder op een rij. De snelle ontwikkelingen in het aanbod en gebruik van drugs en alcohol maken actuele informatie noodzakelijk. Anders dan het hieronder genoemde Handboek verslaving wordt in dit boek uitgebreid ingegaan op de werking van drugs. Ruim vierhonderd van de circa zeshonderd pagina’s gaan over de middelen zelf, onderverdeeld in verdovende, stimulerende en tripmiddelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations