Advertisement

Verslaving

, Volume 5, Issue 3, pp 46–50 | Cite as

Via justitie in behandeling

  • Thijs Helm
Casuïstiek
  • 103 Downloads

Samenvatting

Peter is opgenomen op de dubbele-diagnoseafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is niet alleen verslaafd aan cannabis en amfetamine maar lijdt ook aan PTSS en ADHD. Op vrijdagavond heeft hij er genoeg van. Hij wil gaan stappen en lol maken, wég. De verpleging probeert hem tegen te houden. Dan wordt Peter vervelend en dreigt alle ruiten eruit te trappen als hij niet weg mag. Wachtarts en weekendhoofd worden ingeschakeld. De wachtarts heeft geen bezwaar tegen Peters vertrek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Thijs Helm
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations