Advertisement

Verslaving

, Volume 5, Issue 2, pp 57–60 | Cite as

Jozef: het einde van een leven

  • Koos Heinsius
  • Esther Prins
Casuïstiek
  • 35 Downloads

Samenvatting

Eind 2006 werd op het terrein van Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal een woon-werkvoorziening voor daklozen met problematisch gedrag geopend: De Nieuwehaven. Het oorspronkelijke idee van de gemeente (die de opvang financierde) was dat alleen onderdak en dagvulling nodig zou zijn. Het ziekenhuis wist echter wel beter, want mensen zijn niet voor niets jarenlang problematisch dakloos. Het zou waarschijnlijk gaan om twintig jaar onderbehandelde ernstige psychiatrie, met ook flink wat verslavingsproblematiek. Daartoe was de afdeling voldoende medisch-psychiatrisch toegerust. Dat deze doelgroep ook nog een heel ander probleem kan opleveren, bleek na enkele maanden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Koos Heinsius
    • 1
  • Esther Prins
  1. 1.

Personalised recommendations