Advertisement

Verslaving

, Volume 5, Issue 2, pp 21–29 | Cite as

Wie een Wernicke-syndroom diagnosticeert, is altijd te laat

 • Klaas Arts
Artikel
 • 265 Downloads

Samenvatting

Dokters en andere hulpverleners die de beschrijving van een Wernicke- syndroom in de gangbare leerboeken bestuderen, krijgen gemakkelijk de indruk dat de typische combinatie van loopstoornissen, oogbewegingsstoornissen en psychische stoornissen bij ondervoede alcoholisten niet te missen is. Dat wekt de verwachting dat ze deze ziekte direct zullen diagnosticeren wanneer ze haar tegenkomen. De werkelijkheid is anders. Modern onderzoek toont aan dat een Wernicke- syndroom in meer dan 80% van de gevallen zeer atypisch verloopt en dat de diagnose daarom vaker gemist dan correct gesteld wordt. Dat vraagt om een totaal nieuwe benadering van deze gevaarlijke maar gemakkelijk te behandelen ziekte.

Literatuur

 1. Arts, N.J.M. (2004). Het syndroom van Korsakov, I. Ontstaan en geheugenstoornissen. Patient Care Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, 3, 2-9.Google Scholar
 2. Arts, N.J.M. (2006). Het syndroom van Korsakov. In J.E. Hovens & G.J. van der Ploeg (Red.), De grote psychiatrie in klassieke teksten. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. Arts, N.J.M. (2009). Het syndroom van Korsakov (5e dr.). Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum.Google Scholar
 4. Cook, C.C., Hallwood, P.M., & Thomson, A.D. (1998). B-vitamin deficiency and neuropsychiatric syndromes in alcohol misuse. Alcohol and Alcoholism, 33, 317-336.Google Scholar
 5. Harper, C.G., Giles, M., & Finlay-Jones, R. (1986). Clinical signs in the Wernicke-Korsakoff complex: A retrospective analysis of 131 cases diagnosed at necropsy. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 49, 341-345.Google Scholar
 6. Martin, P.R., & Singleton, C.K. (2003). The role of thiamine deficiency in alcoholic brain disease. Alcohol Research and Health, 27, 134-142.Google Scholar
 7. Mulholland, P.J. (2006). Susceptibility of the cerebellum to thiamine deficiency. Cerebellum, 5, 55-63. Google Scholar
 8. Pearce, J.M.S. (2007). Wernicke-Korsakoff encephalopathy. European Neurology, 59, 101-104.Google Scholar
 9. Sechi, G., & Serra A. (2007). Wernicke’s encephalopathy: New clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurology, 6, 442-455Google Scholar
 10. Singleton, C.K., & Martin, P.R. (2001). Molecular mechanisms of thiamine utilization. Current Molecular Medicine, 1, 197-207.Google Scholar
 11. Thomson, A.D., & Marshall, E.J. (2006). The natural history and pathophysiology of Wernicke’s encephalopathy and Korsakoff’s psychosis. Alcohol and Alcoholism, 41, 151-158.Google Scholar
 12. Torvik, A., Lindboe, C.F., & Rogde, S. (1982). Brain lesions in alcoholics. A neuropathological study with clinical correlations. Journal of Neurological Sciences, 56, 233-248.Google Scholar
 13. Victor, M., Adams, R.D., & Collins, G.H. (1989). The Wernicke-Korsakoff-Syndrome and related neurologic disorders due to alcoholism and malnutrition (2e dr.). Philadelphia: Davis.Google Scholar
 14. Zambelis, T., Karandreas, N., Tzavellas, E., Kokotis, P., & Liappas, J. (2005). Large and small fiber neuropathy in chronic alcohol-dependent subjects. Journal of the Peripheral Nervous System, 10, 375-381. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Klaas Arts
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations