Advertisement

Verslaving

, Volume 5, Issue 1, pp 40–51 | Cite as

DGT en VERS bij patiënten met verslavingsproblematiek

 • P. F. T. Fleurkens
 • A. Roomer
 • A. A. van Oosteren
 • C. A. J. Jong
Artikel
 • 294 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is er een trend zichtbaar om dialectische gedragstherapie (DGT) en de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) meer toe te passen binnen de verslavingszorg. Beide therapieën zijn in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS). Veel onderzoeken rapporteren een samenhang tussen een BPS en afhankelijkheid van middelen. In beide stoornissen spelen problemen op het gebied van impulscontrole en emotieregulatie een grote rol. Zowel DGT als VERS tracht deze problemen te reduceren. De gedachte is dan ook dat beide trainingen mogelijk effectief zijn op zowel het reduceren van de BPS als de middelenstoornis. Dit artikel gaat in op de vraag of er in de wetenschappelijke literatuur evidentie gevonden wordt om DGT dan wel VERS aan te bieden om middelenafhankelijkheid en/of middelenmisbruik te behandelen.

Literatuur

 1. Black, D.W., Blum, N., Pfohl, B., & St. John, D. (2004). The STEPPS group treatment program for outpatients with borderline personality disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy, 34, 193-210. Google Scholar
 2. Blum, N., Barttels, N., St. John, D., & Pfohl, B. (2002b). STEPPS manual. Iowa City, IA: University of Iowa.Google Scholar
 3. Blum, N., Pfohl, B., St. John, D., Monahan, P., & Black, D.W. (2002a). STEPPS: A cognitive-behavioral systems-based group treatment for outpatients with borderline personality disorder-a preliminary report. Comprehensive Psychiatry, 43, 301-310. Google Scholar
 4. Bosch, L.M.C. van den (2003). Borderline personality disorder, substance abuse, and dialectical behavior therapy. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 5. Bosch, L.M.C. van den, Koeter, M.W.J., Stijnen, T., Verheul, R., & Brink, W. van den (2005). Sustained efficacy of dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder. Behaviour Research and Therapy, 43, 1231-1241.Google Scholar
 6. Bosch, L.M.C. van den, Verheul, R., Schippers, G.M., & Brink, W. van den (2002). Dialectical behaviour therapy of borderline patients with or without substance abuse problems. Implementation and long term effects. Addictive Behaviours, 27, 911-923.Google Scholar
 7. Bosch, W. van den, Meijer, S., & Backer, H. (Red.) (2007). Handboek dialectische gedragstherapie. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
 8. Dimeff, L., Rizvi, S.L., Brown, M., & Linehan, M.M. (2000). Dialectical behaviour therapy for substance abuse: A pilot application to methamphetamine-dependent women with borderline personality disorder. Cognitive and Behavioural Practice, 7, 457-468.Google Scholar
 9. Freije, H., Dietz, B., & Appelo, M. (2002). Behandeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis met de VERS: de Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis. Directieve Therapie, 4, 367-378.Google Scholar
 10. Hayes, S., Strohsahl, K.D., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and commitment therapy. An experiental approach to behaviour change. New York: Guilford Press.Google Scholar
 11. Linehan, M.M. (1993). Cognitive-behavioural therapy of borderline personality disorder. New York: Guilford Press. Google Scholar
 12. Linehan, M.M., & Dimeff, L.A. (1997). Dialectical behavior therapy manual of treatment interventions for drug abusers with borderline personality disorder. Seattle, WA: University of Washington. Google Scholar
 13. Linehan, M.M., Dimeff, L.A., Reynolds, S.K., Comtois, K.A., Welch, S.S., Heagerty, P., Kivlahan, D.R. (2002). Dialectical behaviour therapy versus comprehensive validation therapy plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting criteria for borderline personality disorder. Drug and Alcohol Dependence, 67, 13-26. Google Scholar
 14. Linehan, M.M, Schmidt, H., Dimeff, L.A., Craft, J.C., Kanter, J., & Comtois, K.A. (1999). Dialectical behavior therapy for patients with borderline personality disorder and drug-dependence. American Journal on Addictions, 8, 279-292. Google Scholar
 15. Lynch, T.R., Chapman, A.L., Rosenthal, M.Z., Kuo, J.R., & Linehan, M.M. (2006). Mechanisms of change in dialectical behavior therapy: Theoretical and empirical observations. Journal of Clinical Psychology, 62, 459-480. Google Scholar
 16. Lynch, T.T., Morse J.Q., Mendelson, T., & Robins, C.J. (2003) Dialectical behaviour therapy for depressed older adults. American Journal of Geriatric Psychiatry, 11, 33-45.Google Scholar
 17. Skodol, A.E., Oldham, J.M., & Gallaher, P.E. (1999). Axis II comorbidity of substance use disorders among patients referred for treatment of personality disorders. American Journal of Psychiatry, 156, 733-738.Google Scholar
 18. Swenson, C.R., Sanderson, C.S., Dulit, R.A., & Linehan, M.M. (2001). The application of dialectical behavior therapy for patients with borderline personality disorder on inpatient units. Psychiatric Quarterly, 72, 307-324. Google Scholar
 19. Telch, C.F., Agras, W.S., & Linehan, M.M. (2001). Dialectical behaviour therapy for binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 6, 1061-1065.Google Scholar
 20. Verheul, R., Bosch, L.M.C. van den, Koeter, M.W.J., Ridder, M.A.J. de, Stijnen, T., & Brink, W. van den (2003). Dialectical behaviour therapy for women wit borderline personality disorder. British Journal of Psychiatry, 182, 135-140. Google Scholar
 21. Verheul, R., Brink, W. van den, & Hartgers, C. (1995). Prevalence of personality disorders among alcoholics and drug addicts: An overview. European Addiction Research, 1, 166-177.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • P. F. T. Fleurkens
  • 1
 • A. Roomer
 • A. A. van Oosteren
 • C. A. J. Jong
 1. 1.

Personalised recommendations