Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 3, pp 108–108 | Cite as

Antwoorden kennistoets Ethiek

Kennistoets
  • 26 Downloads

Samenvatting

Antwoord c is juist: de hippocratische ethiek met als referentiepunt de eed van Hippocrates. De nadruk lag op de deugdzame houding van de arts die van daaruit voor zichzelf kon deduceren wat ethisch juist was.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations