Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 3, pp 86–86 | Cite as

De weduwetrooster

  • Jacobien Erbrink
Boekbespreking
  • 7 Downloads

Samenvatting

Jan Oltrogge, de hoofdpersoon, is dienstweigeraar en moet zijn vervangende dienstplicht vervullen in een verzorgingstehuis vol met weduwes. Hij is in het begin vooral onder de indruk van de stank en de oude lijven van de dames die hij moet verzorgen, maar gaandeweg leert hij ze ook op een andere manier kennen. Tot chagrijn van de zusters, die hem maar een trage slak vinden in de zorg, besteedt hij steeds meer speciale aandacht aan de dames. En de dames laten het zich welgevallen. Sterker nog, ze knappen ervan op! Het blijft een beetje mistig wat die lieve Jan allemaal uitvoert met de dames en dat is aanleiding om je af te vragen of dat allemaal wel door de beugel kan. Is Jan een gemankeerde jongeman die het op oude lijven voorzien heeft, een weduwefetisjist? Of is hij de troostjongen die precies weet wat een oude dame nodig heeft om tevreden te kunnen sterven? Feit is dat het niet altijd goed afloopt met die troost die Jan biedt, zo blijkt aan het einde van het boek. Een beetje een bizar verhaal, De weduwetrooster, maar het zet je wel aan het denken over zorgrelaties en wat daarvan nou wel of niet het doel of de grenzen zouden moeten zijn. Het boek (uit 2003) is nog te krijgen bij de Slegte en op internet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations