Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 3, pp 79–79 | Cite as

Jan Stoop (1927 – 2009)

In Memoriam
  • 7 Downloads

Samenvatting

Op zaterdag 4 april jl. is Jan Stoop, huisarts en verpleeghuisarts, op 81-jarige leeftijd overleden. Jan was een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde. Hij heeft zich met niet-aflatende energie tot op hoge leeftijd ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de ouderenzorg en in bijzonder van ons vakgebied.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations