Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 2, pp 56–57 | Cite as

Jeroen Crasborn

  • Jos Konings
5 vragen aan…
  • 19 Downloads

Samenvatting

Jeroen Crasborn heeft geneeskunde gestudeerd, was een aantal jaren verpleeghuisarts en is nu directeur strategie bij AGIS en tevens adviseur van de raad van bestuur. In de afgelopen jaren presenteerde hij met enige regelmaat zijn visie op de huidige organisatie en gewenste toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden in de ouderenzorg op regionale en landelijke symposia en bijeenkomsten voor verpleeghuisartsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations