Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 34, Issue 1, pp 30–31 | Cite as

Jos Schols

  • Elis Bardelmeijer
5 vragen aan…

Samenvatting

Jos Schols heeft na zijn studie geneeskunde en huisartsopleiding aan de Universiteit Maastricht van 1987-2004 gewerkt als verpleeghuisarts. In 2000 promoveerde hij op het proefschrift Samenwerking tussen verpleeghuisarts en huisarts en in 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar Chronische Zorg aan de Universiteit van Tilburg. In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar Verpleeghuisgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en sprak hij zijn inaugurele rede op 26 september 2008 uit. Reden voor TvV om eens 5 vragen met hem door te nemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations