Advertisement

Pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk

Nieuws
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten bekendgemaakt van de Pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk. Aan het representatieve onderzoek namen uit iedere EU-lidstaat 1000 mensen deel, die zodanig waren geselecteerd dat verschillende leeftijden en educatieve en beroepsachtergronden waren vertegenwoordigd. De enquêtes zijn in april en mei 2009 afgenomen. De vragen waren erop gericht te achterhalen hoe de Europese burger denkt over het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek, over hoe bewust werknemers hiervan zijn, over de huidige normen voor veiligheids- en gezondheidspraktijken en over de mogelijke veranderingen hierin ten gevolge van de economische crisis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations