Advertisement

Werken hangt samen met de kwaliteit van leven bij mensen met multiple sclerose

 • C. R. L. Boot
 • I. J. van den Broek-van Lieshout
 • J. W. J. van der Gulden
Onderzoek

Samenvatting

Onderwerp: De betekenis van werken voor de kwaliteit van leven bij MS-patiënten.

Doel van het onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen kwaliteit van leven en werken bij MS-patiënten. Centraal staat de vraag of de werkstatus samenhangt met diverse deelaspecten van kwaliteit van leven.

Soort onderzoek: Cross-sectionele vragenlijststudie onder 289 MS-patiënten geworven via een MS-polikliniek. Kwaliteit van leven is gemeten met de RAND-36.

Resultaten: De respons op de vragenlijst was 54%. De werkstatus hangt significant samen met beter fysiek en sociaal functioneren, een betere mentale gezondheid, beter rolfunctioneren emotioneel en fysiek, meer vitaliteit, en minder pijn. Deze relaties bleven bestaan na correctie voor algemeen ervaren gezondheid. De begeleiding door de bedrijfsarts werd in het algemeen weinig positief gewaardeerd.

Conclusie en beschouwingen: Uit de resultaten van deze studie kan worden geconcludeerd dat werk bij MS-patiënten samenhangt met een betere kwaliteit van leven, ook na correctie voor gezondheidsverschillen.

multiple sclerose werk kwaliteit van leven 

Literatuur

 1. 1.
  Zwanikken CP, Moos MJJC. Hoe vaak komt multiple sclerose voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: RIVM (redactie), Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Kornblith AB, LaRocca NG, Baum HM. Employment in individuals with multiple sclerosis. Int J Rehabil Res 1986; 9: 155–165.Google Scholar
 3. 3.
  LaRocca N, Kalb R, Scheinberg L, Kendall P. Factors associated with unemployment of patients with multiple sclerosis. J Chronic Dis 1985; 38: 203–210.Google Scholar
 4. 4.
  Keyser JHA de, Willems JHBM, Croon NHT, Koten JW. Multiple sclerose. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996.Google Scholar
 5. 5.
  Zee KI van der, Sanderman R. Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36: een handleiding. Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Rijksuniversiteit Groningen, 1993.Google Scholar
 6. 6.
  Vickrey BG, Hays RD, Harooni R, et al. A health-related quality of life measure for multiple sclerosis. Qual Life Res 1995; 4: 187–206.Google Scholar
 7. 7.
  Somerset M, Peters TJ, Sharp DJ, Campbell R. Factors that contribute to quality of life outcomes prioritised by people with multiple sclerosis. Qual Life Res 2003; 12: 21–29.Google Scholar
 8. 8.
  O'Connor RJ, Cano SJ, Torrenta L, et al. Factors influencing work retention for people with multiple sclerosis: cross-sectional studies using qualitative and quantitative methods. J Neurol 2005; 252: 892–896.Google Scholar
 9. 9.
  Benito-Leon J, Morales JM, Rivera-Navarro J, Mitchell A. A review about the impact of multiple sclerosis on health-related quality of life. Disabil Rehabil 2003; 25: 1291–1303.Google Scholar
 10. 10.
  Somerset M, Peters TJ, Sharp DJ, Campbell R. Factors that contribute to quality of life outcomes prioritised by people with multiple sclerosis. Qual Life Res 2003; 12: 21–29.Google Scholar
 11. 11.
  Janssens AC, Hintzen RQ. Adaptation is favorable for most patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 2004; 61: 1807.Google Scholar
 12. 12.
  Dongen CJ van. Quality of life and self-esteem in working and nonworking persons with mental illness. Community Ment Health J 1996; 32: 535–548.Google Scholar
 13. 13.
  O'Neill J, Hibbard MR, Brown M, et al. The effect of employment on quality of life and community integration after traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil 1998; 13: 68–79.Google Scholar
 14. 14.
  Reinhold-Keller E, Herlyn K, Wagner-Bastmeyer R, et al. Effect of Wegener's granulomatosis on work disability, need for medical care, and quality of life in patients younger than 40 years at diagnosis. Arthritis Rheum 2002; 47: 320–325.Google Scholar
 15. 15.
  Blake C, Codd MB, Cassidy A, O'Meara YM. Physical function, employment and quality of life in end-stage renal disease. J Nephrol 2000; 13: 142–149.Google Scholar
 16. 16.
  Orbon KH, Schermer TR, Gulden JW van der, et al. Employment status and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int Arch Occup Environ Health 2005; 78: 467–474.Google Scholar
 17. 17.
  Wallace C, Pichler F, Hayes BC. First European Quality of Life Survey: Quality of work and life satisfaction. Wenen: Institute for Advanced Studies, 2007.Google Scholar
 18. 18.
  Hijdra A, Koudstaal PJ. Neurologie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2003.Google Scholar
 19. 19.
  Simon RP, Aminoff MJ, Greenberg DA. Clinical Neurology. New York: Lange, 1999.Google Scholar
 20. 20.
  Boot CR, Heijmans M, Gulden JW van der, Rijken M. The role of illness perceptions in labor participation of the chronically ill. Int Arch Occup Environ Health 2008; 82: 13–20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • C. R. L. Boot
  • 1
 • I. J. van den Broek-van Lieshout
 • J. W. J. van der Gulden
 1. 1.

Personalised recommendations