Advertisement

Arbokennis is nu ontsloten

  • A. N. H.  Weel
Congresverslag

Samenvatting

De vier beroepsverenigingen van kerndeskundigen, de arbeidshygiënisten, de veiligheidskundigen, de bedrijfsartsen en de arbeids- en organisatiedeskundigen, zijn in 2007 gestart met het project ArboKennis Ontsloten. Het ministerie van SZW heeft hiervoor een subsidie toegekend. Mede voor de uitvoering van dit project is de Stichting Preventie Project Management (PPM) opgericht, is een projectdirectie gevormd bestaande uit Huib Arts (PPM, NVvA) en Kees van Vliet (NVAB), is een

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • A. N. H.  Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations