Advertisement

Effectiveness of guideline-based care of workers with mental health problems.

  • D. Rebergen
Proefschriftbespreking
  • 16 Downloads

Samenvatting

In 2000 werd de NVAB-richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten geautoriseerd en aan alle leden van de NVAB toegestuurd. De evidence basis voor deze richtlijn was beperkt. Veel aanbevelingen berustten op consensus van de projectgroep. Een onderzoek naar de effectiviteit van deze richtlijn was dan ook meer dan welkom. In 2003 startte David Rebergen formeel

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • D. Rebergen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations