Advertisement

Klassieke en moderne bedrijfsartsen

  • Roel Melchers
Column
  • 8 Downloads

Samenvatting

Met de komst van TZ/Arbowet in 1994 is de positie van de bedrijfsarts drastisch veranderd. Eerst was dat niet zo duidelijk, maar langzamerhand dringt het door. Er is nog een klein groepje bedrijfsartsen dat dapper vasthoudt aan vroegere waarden onder aanvoering van hun vereniging, de NVAB.

 

  1. I.
    Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Er bestaat wel een MAOC-arbeidsongeschiktheidswetten. Dat is onderdeel van het zogenoemde Schattingsbesluit. Daarin staat hoe verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen het percentage arbeidsongeschiktheid moeten bepalen in de zin van, bijvoorbeeld, de WIA.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations