Advertisement

NVVG

Verenigingsnieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

Eind juni 2009 heeft de NVVG het rapport ‘Mediprudentie in de startblokken’ aangeboden aan het ministerie van SZW. Het rapport is het verslag van een onafhankelijke voorbereidingscommissie. Deze commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe het advies ‘Mediprudentie’ van de Gezondheidsraad in praktijk kan worden gebracht. De Gezondheidsraad concludeerde in zijn rapport Beoordelen, behandelen, begeleiden

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations