Advertisement

Nait soez’n

  • Jerry Spanjer
Praktijkperikel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Tegenover mij in de spreekkamer zit een stugge Groninger, een man van weinig woorden van het type ‘nait soez’n’. Hij wordt volgende week 61 jaar. Al meer dan 40 jaar werkt hij fulltime als grondwerker, aanvankelijk als loonwerker en de laatste 6 jaar bij een wegenbouwbedrijf. De keren dat hij een paar dagen heeft verzuimd zijn op een hand te tellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Jerry Spanjer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations