Advertisement

De duvel is oud

  • Adrie Paasen
Column
  • 12 Downloads

Samenvatting

Nadenkend verlaat ik de kamer van mijn afdelingshoofd. We hebben een lang gesprek gehad. Hij maakt zich zorgen over mij. En hoewel ik lange tijd gedacht heb dat dit overdreven was, heeft hij zo lang en indringend op me in gepraat, dat ik zo langzamerhand toch ga geloven dat er iets mis is met me.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Adrie Paasen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations