Advertisement

Arbeidsongeschikt: een kwestie van temperament?

Nieuws
  • 15 Downloads

Samenvatting

De Aberdeen 1950's studie omvat 12.150 mensen die tussen 1950 en 1955 in Aberdeen werden geboren. Leerkrachten vulden een vragenlijst in over het gedrag van ieder kind in 1964. De huidige arbeidsstatus werd in 2001 vastgesteld bij 7183 personen (64%).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations