Advertisement

NVVG

Verenigingsnieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

In het Accreditatie Overleg (AO) in 2008 is uitvoerig gesproken over de eisen van het ministerie van VWS aan de kwaliteitsborging van de nascholing. De deelnemers aan het AO, i.c. alle wetenschappelijke verenigingen, zijn bereid om verantwoording af te leggen aan de samenleving (overheid, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars) over de gevolgde nascholing. Dit echter niet op het niveau van de individuele arts, maar op het niveau van het erkende specialisme. De deelnemers aan het AO zijn akkoord dat per specialisme inzichtelijk wordt gemaakt, hoeveel nascholing wordt gevolgd verdeeld over de competenties van het inmiddels bekende CanMEDSmodel:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations