Advertisement

Toepassing van carotis intimamediadikte- en plaquemetingen bij preventief medisch onderzoek

 • J. R. M. Blekemolen
 • M. I. C. Vodegel
Onderzoek
 • 28 Downloads

Samenvatting

In een dwarsdoorsnedeonderzoek bij 278 werkenden in het kader van een preventief medisch onderzoek (PMO) gericht op preventie van harten vaatziekten is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van een inspanningselektrocardiogram (XECG), SCORE-bepaling volgens de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement en een Carotid Intima Media Thickness + Plaque echografie (C-IMT+P) van de halsslagaders. C-IMT+P stelt echografisch alle stadia van atherosclerose vast.

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat er een significante correlatie volgens Pearson bestaat tussen de SCORE-bepaling en de gemiddelde vaatwanddikte uit de C-IMT+P. Deze correlatie ontbreekt bij de vergelijking met de resultaten uit het XECG.

De keuze van onderzoeksmethoden bij PMO dient gebaseerd te zijn op reproduceerbaarheid, validiteit en veiligheid van de onderzoeksmethode. Op basis van onze onderzoeksresultaten is de toepassing van C-IMT+P bij PMO naar hart- en vaatziekten van werkenden te prefereren boven de toepassing van XECG. Daarnaast heeft C-IMT+P-onderzoek een positieve invloed op therapietrouw en motivatie voor leefstijlverandering.

preventief medisch onderzoek carotis intimamediadikte en plaque inspannings-ECG (XECG) 

Literatuur

 1. 1.
  Weel ANH, et al. Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), 2005, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Toezicht op preventief medisch onderzoek. Den Haag, IGZ, mei 2008.Google Scholar
 3. 3.
  Multidisciplinaire Richtlijn cardiovasculair risicomanagement. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en Nederlands Huisartsen Genootschap, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003; 24: 987–1003.Google Scholar
 5. 5.
  Devine PJ, Carlson DW, Taylor AJ. Clinical value of carotid intima-media thickness testing. J Nucl Cardiol 2006; 13: 710–718.Google Scholar
 6. 6.
  Simon A, Gariepy J, Chironi G, et al. Intima media thickness: a new tool for diagnosis and treatment of cardiovascular risk. J Hypertension 2002; 20: 159–169.Google Scholar
 7. 7.
  Spence JD. Technology Insight: ultrasound measurement of carotid plaque – patient management, genetic research, and therapy evaluation. Nature Clin Pract 2006; 2(11).Google Scholar
 8. 8.
  Baldassarre D, Amato M, Bondioli A, et al. Carotid artery intima media thickness measured by ultrasonography in normal clinical practice correlates well with atherosclerosis risk factors. Stroke 2000; 31: 2426–2430.Google Scholar
 9. 9.
  Bots ML, Hoffmann A, Bruyn AM de, et al. Isolated systolic hypertension and vessel wall thickness of the carotid artery: the Rotterdam Elderly Study. Arterioscler Thromb 1993; 13: 64–69.Google Scholar
 10. 10.
  Visser M, Pluijm SMF, Horst MHL van der, et al. Leefstijl van 55-64 jarige Nederlanders in 2002/2003 minder gezond dan in 1992/1993. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 149: 2973–2978.Google Scholar
 11. 11.
  National Institutes of Health Publication No. 02-5215, 2002, www.nhlbi.nih.gov.Google Scholar
 12. 12.
  Selzer RH, Mack WJ, Lee PL, et al. Improved common carotid elasticity and intima-media thickness measurements from computer analysis of sequential ultrasound frames. Atherosclerosis 2001; 154: 185–193.Google Scholar
 13. 13.
  Weiner DA, Ryan TJ, McCabe CH, et al. Exercise stress testing. Correlations among history of angina, ST segment response and prevalence of coronary-artery disease in the Coronary Artery Surgery Study (CASS). N Engl J Med 1979; 301: 230–235.Google Scholar
 14. 14.
  Barth JD. An update on carotid ultrasound measurement of intima media thickness. Am J Cardiol 2002; 89 (suppl): 32B-39B.Google Scholar
 15. 15.
  Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten. Utrecht: Kwaliteitsbureau NVAB, 2007.Google Scholar
 16. 16.
  Simon A, Levenson J. May subclinical arterial disease help to better detect and treat high risk asymptomatic individuals? J Hypertens 2005, 23: 1939–1945.Google Scholar
 17. 17.
  Sanchez A, Barth JD, Zhang L, et al. Cardiovascular risk factors and disease in young adults. Atherosclerosis 2000; 152: 260–263.Google Scholar
 18. 18.
  Barth JD. Which tools are in your cardiac workshop? Carotid ultrasound, endothelial function, and magnetic resonance imaging. Am J Cardiol 2001; 87(suppl): 8A-14A.Google Scholar
 19. 19.
  Barth JD, Zhang L, Zonjee M. A picture tells a thousand words: a personalized picture enhances a patient compliance (poster). Waltham, Mass.: AHA Meeting on Patient Compliance, April 29-30, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations