Advertisement

Ouder worden en geïnspireerd blijven werken

4e Leuftink-lezing, 11 februari 2009
  • A. I. F. Vernooy
CONGRESVERSLAG
  • 6 Downloads

Samenvatting

Alweer de vierde Leuftinklezing. Genoemd naar de bedrijfsarts, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een grote rol speelde binnen het vakgebied en binnen de KNMG. Lezingen die ruimte bieden aan beschouwing achter de professionele en wetenschappelijke actualiteit van de dag. Een goed en levensvatbaar initiatief dat zich een eigenstandige plaats heeft verworven. Dit jaar was de Arbo Unie als oorspronkelijk drager van de lezing wederom de organisator, met Achmea Vitale als cosponsor. Gastvrijheid werd verleend in het Eureko Achmea Conference Centre in Zeist, dat een uitstekende ambiance bleek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations