Advertisement

Meer maagklachten bij blootstelling aan cementstof

  • C. P. J. Everaert
Voor u gelezen
  • 4 Downloads

Samenvatting

Cementstof wordt ervan verdacht dat het maagklachten en mogelijk zelfs maagkanker kan veroorzaken. Coppeti et al. onderzochten deze relatie onder werknemers van twee cementfabrieken nabij Rome. Geïncludeerd werden alle mannelijke medewerkers die ten minste 5 jaar in dienst waren, die geen systeemziekten of maag- en darmaandoeningen hadden, en waarvan individuele cementstofmetingen (gemiddeld twee per jaar, gedurende vijf jaar) beschikbaar waren. Van de 511 mannelijke medewerkers namen er 420 deel aan de studie. Zij werden ingedeeld in drie groepen: geen stofexpositie (n = 128); een lage stofexpositie (inhaleerbare fractie <1 mg/m3) (n = 116) en een hoge stofexpositie (inhaleerbare fractie cementstof >1 mg/m3) (n = 176). Maagklachten werden met een vragenlijst onderzocht en ingedeeld volgens Rome-II-criteria. Maagzweerklachten (‘ulcer-like’, n = 87) en refluxklachten (‘reflux-like’, n = 87) kwamen even vaak voor, overige soorten maagklachten (‘dismotility-like’, n = 26 en ‘nonspecific’, n = 8) minder vaak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • C. P. J. Everaert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations