Advertisement

Uit de kliniek: Verslaving een chronisch recidiverende hersenziekte

 • W. van den Brink
Voor de praktijk

Samenvatting

In dit artikel wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de manier waarop er de laatste tweehonderd jaar naar verslaving en verslaafden is gekeken. Uit deze beschrijving komt naar voren dat de laatste decennia worden gekenmerkt door een toenemende belangstelling voor verslaving als hersenziekte. In het tweede deel wordt kort aangegeven welke bevindingen de basis vormen van deze visie op verslaving. In het derde deel wordt stilgestaan bij de voordelen en de mogelijke risico’s van de visie waarbij verslaving als een ziekte wordt gezien.

Verslaving Geschiedenis Hersenziekte Neurobiologie Behandeling 

Literatuur

 1. 1.
  Stel J van der. Het ziektebegrip van verslaving. Gedrag en Gezondheid 2004; 32: 153–163.Google Scholar
 2. 2.
  Leshner AI. Addiction is a brain disease, and it matters. Science 1997; 278: 45–47.Google Scholar
 3. 3.
  Vaillant GE. Natural history of addiction and pathways to recovery. In: A.W. Graham en T.K. Schultz (red.), Principles of addiction medicine, 2nd edition. Chevy Chase, MD: American Society of Addiction Medicine (ASAM), 1998, pp. 295–308.Google Scholar
 4. 4.
  Vink JM, Willemsen G. Heritability of smoking initiation and nicotine dependence. Behav Genet 2005; 35: 397–406.Google Scholar
 5. 5.
  Ball D, Pembrey M, Stephens D. Foresight state of the art science review; genomics. London, Department of Trade and Industry, 2005.Google Scholar
 6. 6.
  Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, et al. Brain DA D2 receptors predict reinforcing effects of stimulants in humans: replication study. Synapse 2002; 46: 79–82.Google Scholar
 7. 7.
  Covault J, Tennen H, Armeli S, et al. Interactive effects of the Serotonin Transporter 5-HTTLPR Polymorphism and stressful life events on college student drinking and drug use. Biol Psychiatry 2007; 61: 609–616.Google Scholar
 8. 8.
  Volkow ND, Wang GJ, Ma Y, et al. Expectation enhances the regional brain metabolic and the reinforcing effects of stimulants in cocaine abusers. J Neurosci 2003; 23: 11461–11468.Google Scholar
 9. 9.
  Nader MA, Morgan D. PET imaging of dopamine D2 receptors during chronic cocaine self-administration in monkeys. Nat Neurosci 2006; 9: 1050–1056.Google Scholar
 10. 10.
  Everitt BJ, Robbins TW. Neural systems of reinforcement for drug addiction: from actions to habits to compulsion. Nat Neurosci 2005, 8: 1481–1489.Google Scholar
 11. 11.
  Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies; brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology 2004; 47(Suppl 1): 3–13.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations