Advertisement

Praktische Handleiding PubMed

Faridi van Etten-Jamaludin en Rikie Deurenberg. Tweede druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. ISBN 978 90 313 5179 4.
  • A. N. H. Weel
Boekbespreking
  • 23 Downloads

Samenvatting

Degenen die niet regelmatig achter hun desktop de wetenschappelijke informatie opsporen die zij nodig hebben voor de beantwoording van praktijkvragen, verliezen al snel de vaardigheden die zij op een training PubMed of een cursus EBM hebben opgedaan. Bovendien wordt de drempel hoger om er weer aan te beginnen. Veel praktiserende bedrijfs- en verzekeringsartsen herkennen zich in dit beeld. Uiteindelijk zoekt men helemaal niet meer, maar raadpleegt men – in het beste geval – een clinical librarian van de medische bibliotheek van een UMC.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • A. N. H. Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations