Advertisement

Lever- en nierfuncties

  • André Weel
Praktijperikel
  • 15 Downloads

Samenvatting

Ik worstel me door een dik RI&E-rapport heen, uitgevoerd door de eigen milieudienst van mijn klant, een chemisch bedrijf. Van elke werkplek op het researchlab is nagegaan welke CRM-stof-fen aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. En hoe het gebruik van de stoffen is: onverdund of verdund, routinematig of incidenteel. Het lijkt allemaal heel volledig. Maar de schatting van de blootstelling laat te wensen over. Onze eigen arbeidshygiënist stelt vast dat een kwantitatieve beoordeling van de blootstelling niet is uitgevoerd vanwege de grote en per werkplek sterk wisselende hoeveelheid stoffen en handelingen. Zijn advies luidt in professioneel jargon: ‘Met Stoffenmanager en beter nog Intelligent ChemRS is het relatief simpel om het geheel er doorheen te jassen en te komen tot een kwantitatieve schatting.

 

  1. 1.
    Guidelines for Occupational Medical Examinations. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV. Stuttgart: Gentner Verlag, 2007, ISBN 978-3-87247-691-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • André Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations