Advertisement

Ziekten soms een gevaar voor werken

Referaat
  • 19 Downloads

Samenvatting

Bij sommige chronische gezondheidsproblemen worden restricties gemaakt voor werken op gevaarlijke plaatsen. Dit wordt mede ingegeven door het bewezen verhoogde risico van ongevallen bij de besturing van motorrijtuigen bij bepaalde aandoeningen, met name visusstoornissen en gebruik van benzodiazepinen. Op basis daarvan wordt voor soortgelijke stoornissen ook een verhoogd risico in de werksfeer aangehouden. Het betreft de volgende aandoeningen:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations