Advertisement

Streng, zakelijk én warm tegen ziekteverzuim

Nieuws
  • 29 Downloads

Samenvatting

Verpleeg- en verzorgingshuizen met een streng, zakelijk en duidelijk beleid, maar een warme stijl van leidinggeven, hebben meestal een laag ziekteverzuim.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations