Advertisement

Zonder wetenschap zakt de verzekeringsgeneeskunde door het ijs

Redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Waar beoordelingen plaatsvinden, komen verschillende beoordelaars niet altijd tot eenzelfde oordeel. Dat geldt ook voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Er is geen gouden standaard waartegen het oordeel afgezet kan worden. Het zou goed zijn als gedegen wetenschappelijk onderzoek een antwoord geeft op de vraag of er sprake is van verschillen in uitkomst en hoe groot die zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • H. Wind
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations