Advertisement

La France et l’Étranger

Congresverslag
  • 2 Downloads

Samenvatting

dit congres heeft culturele en organisatorische verschillen in de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg, bedoeld en onbedoeld, zichtbaar en voelbaar gemaakt. De culturele verschillen in de bedrijfsgezondheidszorg zijn daarbij soms groter dan de geografische. Zo waren enkele Japanse bijdragen voor ons als Nederlandse bedrijfsartsen beter herkenbaar dan vele Franse voordrachten. Indicatoren voor arbeid en gezondheid zijn onmisbaar voor evaluatie en onderzoek, maar een scherpe definitie blijft nodig voor elke toepassing. De behoefte aan evaluatie van het handelen van professionals en van de verleende zorg is groter dan ooit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations