Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 12, pp 64–64 | Cite as

Internationaal

agenda
  • 6 Downloads

Samenvatting

Orthocourse organiseert acht orthodontiecursussen: Basiscursus vaste apparatuur. Extractie in de bovenkaak. Extractie in de boven- en onderkaak. Asymmetrische extractie. Multidisciplinaire behandeling. Individuele typodont. De activator. Wel of geen extractie in de bovenkaak. Locatie: Zürs, Oostenrijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations