Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 12, pp 1–1 | Cite as

Kwaliteit is onze reclame (2)

  • Michiel de Cleen
redactioneel
  • 6 Downloads

Samenvatting

Wie als tandarts is opgenomen in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), geeft daarmee aan werk te maken van het bijhouden van zijn of haar vakkennis. Door het volgen van cursussen en congressen, door het lezen van vakliteratuur en door het voeren van gestructureerd intercollegiaal overleg. Alles om een nog betere tandarts te worden. En om daar, door het voeren van het KRT-logo op briefpapier en website, ook ronduit voor uit te komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations