Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 11, pp 77–77 | Cite as

Implantaten met microkanalen

nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

In de tandheelkundige literatuur is al veel geschreven over het oppervlak van een implantaat. Tot een van de meest opvallende vernieuwingen op dit terrein behoren de Laser-Lok microkanalen in de hals van de dentale implantaten van BioHorizons.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations