Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 11, pp 75–75 | Cite as

Digitaal afdrukken

nieuws

Samenvatting

Voorspelbaar werken. Dit is volgens 3M Espe het grote voordeel wanneer de tandarts onderdeel wordt van de Lava digitale workflow.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations