Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 10, pp 80–80 | Cite as

De softlaser, een must voor elke praktijk

nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

De softlaser, ook wel low level laser genoemd, is al jaren bekend in de tandheelkunde. Aanvankelijk kende deze laser enige bezwaren. Het geringe uitgangsvermogen beperkte het effect en daardoor duurde het soms minutenlang voordat de laserenergie kon worden geappliceerd. Ondertussen zijn deze nadelen dankzij CMS-dental geëlimineerd en is de softlaser een effectief, handzaam en betaalbaar hulpmiddel in de tandartspraktijk. Dat geldt zeker voor de Diobeam softlaser.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations