Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 10, pp 36–38 | Cite as

Een avondje stappen

  • J. M. Kreyns
traumatologie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Tandheelkundige preventie wordt meestal geassocieerd met het jeugdige gebit. Bij risicovolle sporten is het heel gewoon dat de jeugdige deelnemers - en trouwens ook de volwassenen - een gebitsbeschermer dragen. Men zou raar opkijken als jongeren met een gebitsbeschermer in het uitgaanscircuit zouden verschijnen. Toch zou dat niet gek zijn, want tijdens een avondje stappen is bij een handgemeen het gebit regelmatig het eerste doelwit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations