Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 9, pp 80–80 | Cite as

Endodontologie

TP selectief
  • 4 Downloads

Samenvatting

De diagnostiek van parodontitis apicalis berust voor een groot deel op de interpretatie van intraorale röntgenfoto's van de gebitselementen en het omringende bot. De beoordeling wordt bemoeilijkt doordat een periapicale laesie pas na het doorbreken van het corticale bot op een traditionele röntgenfoto kan worden waargenomen. Met cone-beam computed tomography (CBCT) wordt een driedimensionaal röntgenbeeld gecreëerd waarmee ook intraossale laesies kunnen worden opgespoord. De laatste jaren zijn dergelijke apparaten ook voor tandheelkundige doeleinden ontwikkeld. In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre CBCT behulpzaam is bij de diagnostiek van parodontitis apicalis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations