Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 9, pp 53–60 | Cite as

De definitieve keramische brug in de onderkaak

 • Harry Denissen
 • Ana Milheiro
 • Alma Dozic
 • Tinkel van der Linden
 • Tsadok Hai
 • Jons Trouw
esthetische CAD/CAM tandheelkunde

Samenvatting

In het vorige artikel (TP-Exkies, augustus 2009) beschreven we het computerondersteund ontwerpen (of CAD) en het computerondersteund produceren (of CAM) van geprefabriceerde tijdelijke kunststofbruggen. Deze tijdelijke bruggen worden uiteraard vervangen door meer permanente. Daarover gaat dit vervolgartikel.

Literatuur

 1. Laverman J.V. Volledig keramische restauraties, Compendium voor de tandheelkundige praktijk 2007/2008. Prelum Uitgevers Houten.Google Scholar
 2. Denissen H, Dozic A, van Waas M, Feilzer A. Effects of 5 manipulative variables on the color of ceramics used for computer-generated restorations. Quintessence Int. 2007 May;38(5):401–8.Google Scholar
 3. Rosentritt M. A Focus on Zirconia, an in-vitro Lifetime Prediction of Zirconia Dental Restorations. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit, juli 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Harry Denissen
  • 1
 • Ana Milheiro
 • Alma Dozic
 • Tinkel van der Linden
 • Tsadok Hai
 • Jons Trouw
 1. 1.

Personalised recommendations