Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 9, pp 29–34 | Cite as

Onbegrepen cariës?

  • R. J. M. Gruythuysen
Kindertandheelkunde - Casus 17
  • 22 Downloads

Samenvatting

Begin 2007 meldt Ries, begeleid door zijn moeder, zich voor behandeling. Hij is dan net 5 jaar geworden. Moeder heeft twee verwijsbrieven bij zich. Eén van de tandarts en de andere (vijf dagen later geschreven) van de huisarts (afb. 1a-b). Beiden maken zich zorgen over de gebitstoestand van Ries. Ze hebben geen sluitende verklaring voor de cariësontwikkeling bij Ries. Hij is de jongste en enige in het gezin van vijf leden die expliciete gebitsproblemen heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • R. J. M. Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations