Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 9, pp 11–15 | Cite as

Kunstharsconfectiekroon (R29/[51,20])

  • Michel Walvis
kroon- en brugwerk
  • 8 Downloads

Samenvatting

Met enige gêne laat voetbalvriend en teamgenoot (al ruim veertig jaar) Bram mij een schrijven van OHRA zien. Het gaat om een bericht van vergoeding. Onder de kop Nota's conform uw verzoek aan u te vergoeden volgen een aantal regels:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations