Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 7, pp 51–51 | Cite as

Slechts 3 seconden polymerisatietijd voor keramische brackets

nieuws

Samenvatting

Efficiënte uithardingstijden reduceren de behandeltijd van het orthodontisch vastlijmen van de brackets aanzienlijk. De uithardingslampen beïnvloeden de uithardingstijd in hoge mate. Op dit gebied introduceert 3M Unitek een nieuwe orthodontische lamp met de naam: Ortholux Luminous.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations