Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 7, pp 50–50 | Cite as

Hygiënisch toetsenbord

nieuws
  • 17 Downloads

Samenvatting

In het streven naar een optimale praktijkhygiëne is het traditionele toetsenbord een amper te reinigen object. Een hygiënisch alternatief in de vorm van de Cleankeys is daarom de oplossing voor het gebruik in een omgeving waar het toetsenbord een bron van besmetting is of kan worden, zoals in de tandartspraktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations