Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 7, pp 34–34 | Cite as

KRT: een misleidende meetlat

(TP april, pag. 32 - TP mei, pag. 58 - TP juni, pag. 53)
Lezers reageren
  • 10 Downloads

Samenvatting

Als eerste dank ik u voor de serieus bedoelde reactie in deze onderlinge serie van reacties en ik zal een aantal stevige bedenkingen met ironie gelardeerd geven op uw laatste verhaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations