Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 6, pp 63–63 | Cite as

De sensor maakt het verschil

nieuws
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een veel voorkomend probleem bij digitale panoramafoto's is dat de foto's niet scherp genoeg zijn. De opnames zijn wat ‘wollig’, waardoor belangrijke informatie niet duidelijk genoeg is of wegvalt. Bovendien hebben panoramische opnames vaak het probleem dat de voorste elementen ‘wegvallen’ tegen de wervelkolom, waardoor informatie over de incisieven en de periapicale situatie verloren gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations