Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 6, pp 35–37 | Cite as

Optische vezels in de mond

  • Frank Heynick
heynicks hoek
  • 7 Downloads

Samenvatting

Optische vezels zijn onmisbaar in het moderne leven - niet in het minst in de tandheelkunde en de geneeskunde. Maar wie weet dat dit natuurkundig verschijnsel voor het eerst in de negentiende eeuw praktisch werd toegepast voor het belichten van de mond van de patiënt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations